• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانیزنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانیزنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

زن سیستانی وزنان سیستانی یا بعبارت دیگر زن زابلی وزنان زابلی در طول تاریخ لباس سنتی خودر احفظ کرده اند انچه در پوشش زنان سیستانی شاخص است سیاه دوزی لباس اعم از سیاه دوزی آستین لباس زن سیستانی وسیاه دوزی یقه لباس زن سیستانی وبستن لچک بر سر زنان سیستانی از بارزترین نمادهای ظاهری می باشد.درپوشش زنان سیستانی وزنان زابلی,زنان نیمروز,زنان هامون,زنان هیرمند,زنان زهک سادگی ورنگارنگی درکنارپوشش کامل وهمچنین با بستن لچک که نوعی دستمال یزدی می باشد ولی حاصل کار کارگاه های بافندگی خودسیستانیها بوده است در روی پیشانی هم باعث میشود که موی زن سیستانی بیرون نریزد وهم به لحاظ پزشکی وطبی دارای اهمیت است وهم نمادهایی که به این لچک وابسته است که در این مجال جای بحث ندارد

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

زنان سیستانی؛زن سیستانی/زن زابلی؛زنان زابلی با پوشش زنان سیستانی

 

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر
  • هیچ نظری یافت نشد
Afzoneha.Com
Switch mode views: